Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Навчання здобувачів освіти проводиться на безоплатній основі (Державні кошти)