Інформаційна довідка про ЗДО №100 “Гармонія”

Інформаційна довідка

про заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №100 «Гармонія»

 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №100 «Гармонія» Запорізької міської ради  (далі – ЗДО), знаходиться у підпорядкуванні територіального відділу освіти  Шевченківського району м. Запоріжжя.  Статут затверджено рішенням Запорізької міської ради 30.11.2016 року реєстраційний № 38, погоджено з департаментом освіти і науки Запорізької міської ради 31.10.2016.

Чинний статут закладу затверджено наказом департаменту освіти на науки Запорізької міської ради від 31.08.2022. Державну реєстрацію до установчих документів проведено 27.07.2016 Заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) №100 «Гармонія» Запорізької міської ради Запорізької області – це навчальний заклад загально-розвиваючого типу.

Мовою навчання та виховання є українська мова.

Юридична адреса закладу дошкільної освіти:

69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 15. Телефон: 286-24-68

Дошкільний навчальний заклад –  є освітнім комунальним закладом, який працює за п’ятиденним робочим тижнем, з режимом 12 годин: з 6.30 до 18.30.

Загальна площа земельної ділянки- 3547 кв.м., в тому числі:

  • під будинком, господарськими будівлями та спорудами – 627 кв.м.,
  • під зеленими надсадженими – 2342 кв.м.,
  • під дорожнім (твердим ) покриттям – 578 кв.м

Нормативна наповнюванність – 75 дітей.

Фактична наповнюванність – 75 дітей.

Робочий тиждень ЗДО №100 ЗМР – п’ятиденний.

В ЗДО №100 ЗМР функціонують 4 різновікові групи для дітей, з них 1 група загального розвитку (ранній вік), 3 групи – інклюзивні: 4 р.ж., 5 р.ж., 6р.ж.

ЗДО №100 ЗМР згідно проекту має чотири ігрових приміщення, кабінет директора, методичний кабінет та кабінет сестри медичної старшої. Однак, за участю батьківського загалу було обладнано кабінети корекційних педагогів: вчителя – логопеда та практичного психолога. Будівля закладу не передбачає розміщення фізкультурної та музичної зали, харчоблоку.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян, суспільства і держави в догляді, оздоровленні, розвитку та навчанні дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної освіти, формування всебічної інтелектуальної розвиненої, високоморальної особистості з національною самосвідомістю, прилучення вихованців до скарбниці національних, духовних і етнічних цінностей в ім’я збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

Структура навчального закладу визначається концепцією особистісно-орієнтованого навчання, дотриманням принципів наступності, системності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, забезпеченням відповідності мети розвитку, виховання і навчання дітей у кожному віковому періоді, їх психологічним, фізіологічним та віковим особливостям.

           Заклад дошкільної освіти забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести років відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»; комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» (нова редакція).

Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчальному закладі визначаються положенням про дошкільний навчальний заклад.

Головними завданнями дошкільного навчального закладу є:

  • зміцнення та збереження здоров’я, впровадження в роботу здоров’язберігаючих технологій, які сприяють фізичному, психічному, соціальному та духовному розвитку дітей;
  • повноцінний та гармонійний розвиток особистості дитини, в тому числі з особливими освітніми потребами, створення в умовах закладу розвивального середовища, спрямованого на оволодіння дітьми законами повноцінного життя, прищеплення їм елементарної життєвої мудрості;
  • розвиток у дитини зачатків активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції як система ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного “Я”.