Моніторинг якості освіти

 

Моніторинг– це засіб контролю за освітнім процесом, форма організації збору, зберігання, оброблення та розповсюдження інформації про діяльність педагогічного колективу ДНЗ, що забезпечує безперервне стеження за станом освітньої роботи і прогнозування розвитку дошкільної освіти.

Метою моніторингу є – вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, стану організації освітнього процесу в ДНЗ.

Початковий моніторинг Вересень 2020р.

Початковий моніторинг вересень 2020р.

Довідка моніторинг ранній вік листопад 2020

 

Проміжний моніторинг

Кінцевий моніторинг